Histórico

2013

18/02/2013
Prof. Dr. Pedro Rivas Palá

Seminario sobre “Conflito político e versións contemporáneas da democracia” no Instituto Cultura e Sociedade da Universidade de Navarra. Unha conferencia seguida de coloquio o 18 de febrero de 2013.

12/06/2013
Dra. Ángela Vivanco Martínez

Defensa da tese de doutoramento de Dª Ángela Vivanco Martínez Disposición sobre la vida humana y principios constitucionales: análisis del caso chileno, dirixida polo Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez e Prof. Dr. Jose Antonio Seoane. Facultade de Dereito . Universidade da Coruña. Calificación: Apto.

21/07/2013 a 26/07/2013
Profa. Dra. Carolina Pereira Sáez

Comunicación “A Critical Proposal on Principlism”, presentada no 26th World Congress of Philosohy of Law and Social Philosophy da Asociación Internacional de Filosofía do Dereito e Filosofía Social (Belo Horizonte, Brasil).

21/07/2013 a 26/07/2013
Prof. Dr. Óscar Vergara Lacalle

Comunicación “Biomedical Principles, Normative Systems and Casuistry” presentada en el 26th World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social (Belo Horizonte, Brasil).
Comunicación “Biomedical Principles, Normative Systems and Casuistry” presentada no 26th World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy da Asociación Internacional de Filosofía do Dereito e Filosofía Social (Belo Horizonte, Brasil).

21/07/2013 a 26/07/2013
Prof. Dr. José Antonio Seoane

“Deliberation and bioethics”. Ponencia presentada no 26th Congreso mundial de Filosofía do Dereito e Filosofía social da Asociación Internacional de Filosofía do Dereito e Filosofía Social (Belo Horizonte, Brasil).

24/07/2013
Profa. Dra. Viviana Mª García Llerena

“El mejoramiento humano ante el Common Law y el derecho continental”. Conferencia pronunciada no XVIII Congreso Internacional Ciencia e Vida: Ciencia, humanismos e posthumanismos, organizado pola Fundación Interamericana Ciencia e Vida e a Universidades San Pablo CEU de Madrid.

17/08/2013 a 06/09/2013
Prof. Dr. José Antonio Seoane

Estancia de investigación no Erasmus Observatory of Health Law da Erasmus Universiteit Rotterdam (Países Baixos). Profesores hospedeiros: Prof. Dr. Martin Buijsen e Prof. Dr. André den Exter.

02/10/2013 a 04/10/2013
Prof. Dr. Pedro Rivas Palá

Ponencia "Hermenéutica e razón práctica", dentro das IX Xornadas Internacionais de Dereito Natural sobre Dereito Natural, hermenéutica xurídica e o papel do xuíz, organizadas pola Pontificia Universidade Católica Arxentina (Buenos Aires, Arxentina),

03/10/2013 a 05/10/2013
Prof. Dr. José Antonio Seoane

“Obxección responsable”. Ponencia na mesa Liberdade e responsabilidade de conciencia. XI Congreso Nacional de Bioética, organizado pola Asociación de Bioética Fundamental e Clínica. León.

03/10/2013 a 05/10/2013
Prof. Dr. José Antonio Seoane

“Dez teses sobre o método deliberativo”. XI Congreso Nacional de Bioética, organizado pola Asociación de Bioética Fundamental e Clínica. León.

24/10/2013
Prof. Dr. José Antonio Seoane

“Para que serve a confidencialidade?”. Conferencia inaugural da Xornada galega de bioética A confidencialidade desde a bioética é máis que unha obriga e un dereito no sistema público de saúde de Galicia, organizada pola Comisión Galega de Bioética a a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Santiago de Compostela.

25/10/2013 a 26/10/2013
Prof. Dra. Carolina Pereira Sáez

Comunicación “A razoabilidade práctica de J. Finnis como alternativa á bioética principialista” presentada no IX Congreso Nacional de Bioética A linguaxe Universal da Bioética. Organizado pola Asociación Española de Bioética e Ética Médica.

25/10/2013 a 26/10/2013
Prof. Dr. Óscar Vergara Lacalle

“O principialismo norteamericano como metodoloxía para a toma de decisións en materia de ética biomédica. Alcance sistemático e limitacións conceptuais". Presentado no IX Congreso Nacional de Bioética "A linguaxe universal da bioética". Organizado pola Asociación Española de Bioética e Ética Médica.

2012

01/06/2012
Profa. Dra. Viviana Mª García Llerena

Titora do Programa de formación en competencias profesionais GRADSchool, dirixido a investigadores universitarios novos, organizado pola Fundación Barrié (en colaboración coa Organización VITAE do Reino Unido).

01/10/2012
Profa. Dra. Viviana Mª García Llerena

Profesora visitante da Escola de especialidades da Armada Antonio de Escaño de Ferrol, a cargo da materia “Aspectos éticos e xurídicos da informática”, no marco do Curso de especialización para oficiais da Armada “Tecnoloxías da Información”,

08/11/2012
Profa. Dra. Viviana Mª García Llerena

“Investigación, envellecemento e ética”, Conferencia de Clausura do IX Foro de Ética e envellecemento organizado pola Sociedade de Xeriatría y Xerontología do Principado de Asturias, Oviedo.

25/10/2013 a 26/10/2013
Profa. Dra. Carolina Pereira Sáez

Comunicación “A razoabilidade práctica de J. Finnis como alternativa á bioética principialista” presentada no IX Congreso Nacional de Bioética: A linguaxe Universal da Bioética. Organizado pola Asociación Española de Bioética e Ética Médica.

25/10/2013 a 26/10/2013
Prof. Dr. Óscar Vergara Lacalle

“O principialismo norteamericano como metodoloxía para a toma de decisións en materia de ética biomédica. Alcance sistemático e limitacións conceptuais". Presentado no IX Congreso Nacional de Bioética: A linguaxe universal da bioética. Organizado pola Asociación Española de Bioética e Ética Médica.

2010

01/06/2010
Prof. Dr. José Antonio Seoane

Dirección traballo de fin de mestrado. I Máster en Bioética.
Jesús Combarro Mato, "Planificación anticipada de las decisiones al final de la vida. Papel de la Atención Primaria".
María del Carmen Fernández Pretel, "Medicina defensiva y ética".
Carmen Ramil Fraga, "Neuroética: el estado de la cuestión".
María del Carmen Seijas García, "Bioética en las instituciones sanitarias: el Área Sanitaria de Ferrol".
Juan Carlos Vázquez Barro, "Justicia distributiva y asistencia sanitaria. La propuesta de Norman Daniels".
María Beatriz Vázquez Rodríguez, "Estudio comparativo entre la ética de la justicia y la ética del cuidado".
María Veiga Rodríguez, Bioética y drogas: aspectos éticos en el consumo de drogas.

01/07/2010
Prof. Dr. Óscar Vergara Lacalle

Dirección traballo de fin de mestrado (en Asesoramento Xurídico Empresarial).
Dominika Pawlowska. "El régimen jurídico del incumplimiento en el contrato de obra".
José Liñeira Piñeiro. "Contratación y urbanismo".