Proxectos

Train 2 EN4CE - Train to enforce - call JUST-JTRA-EJTR-AG-2018
Dirección: Prof. Dra. Carmen Garcimartín
Entidade Financiadora : European Comission (08/27/2019-03/31/2022 )
Los nuevos derechos humanos: teoría jurídica y praxis política
Dirección: Pedro Serna Bermúdez, José Antonio Seoane
Entidade Financiadora : Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (3 años )
Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i
Dirección: José Antonio Seoane
Entidade Financiadora : Xunta de Galicia (3 años )
Principialismo e teoría da argumentación na toma de decisións biomédicas
Dirección: Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez
Entidade Financiadora : Ministry of Science and Innovation (DER2010-17357, subprogram JURI). (2010-2012 )
Perdón, Dereito e Política
Dirección: Prof. Dr. Pedro Rivas
Entidade Financiadora : Investigation Department of the Universidad Austral in the 7th Internal Project Competition for Scientific Research (code T 04-11). (2012 )
Avaliación da protección da intimidade, da confidencialidade dos datos persoais relativos á saúde e das condicións de acceso a esta información nos hospitais españois
Dirección: Prof. Dr. José Antonio Seoane
Entidade Financiadora : Ministerio de Sanidade e Consumo e o Instituto de Saúde Carlos III (PI061758). (2006-2009 )
Do discurso da derrota ó discurso do diálogo. Xustiza transicional, memoria histórica e Constitución
Dirección: Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez
Entidade Financiadora : Ministry of Education and Science (SEJ2007-64461/JURI). (2007-2009 )
Tradición e renovación do positivismo xurídico. Análise crítico dos intentos contemporáneos de rehabilitación
Dirección: Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez
Entidade Financiadora : Xunta de Galicia (PGIDIT03PXIB10104PR) (2003-2005 )
O positivismo xurídico inclusivo e os desafíos do neo-constitucionalismo
Dirección: Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez
Entidade Financiadora : Ministry of Science and Technology (BJU2003-05478) (2003-2005 )
Tradición e renovación do positivismo xurídico
Dirección: Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez
Entidade Financiadora : University of A Coruña (2002 )
O positivismo xurídico de finais do século XX
Dirección: Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez
Entidade Financiadora : Xunta de Galicia (DGIDT00PX10102PR) (2000-2001 )
A crise do modelo positivista de Teoría do Dereito. Análise histórico e epistemolóxico
Dirección: Prof. Dr. Ignacio Sánchez Cámara
Entidade Financiadora : Xunta de Galicia (XUGA 1010A97) (1997-1999 )
Problemas especiais na interpretación constitucional dos dereitos fundamentais. Análise xurisprudencial e teórico-xurídico
Dirección: Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez
Entidade Financiadora : University of A Coruña within the program to consolidated teams. (1999 )
Teorías da argumentación xurídica y do razoamento xudicial da Filosofía do Dereito actual (1975-1995)
Dirección: Prof. Dr. Pedro Serna Bermúdez
Entidade Financiadora : University of A Coruña within the training program for teams (1997 )