Liñas de investigación actuais

 1. Política e Dereito
  Analise dos procesos de redefinición das relacións entre a política e o dereito.
  Transformación dos sistemas xurídicos contemporáneos.
  Constitucionalización e superación do marco do Estado.
  Interpretación e argumentación xurídicas, especialmente no nivel constitucional. Estudio dos modelos normativos actuais e desenvolvemento de modelos alternativos.
  Transformación da propia política. Debilitamento das estructuras sólidas da modernidade. Irrupción dun paradigma de "política postmoderna". Crise económica e financeira actual. Proxección sobre o futuro da Unión Europea e de España.
 2. Bioética e Biodereito
  Dereito e Bioética. Aspectos metodolóxicos e aspectos substantivos.
  Toma de decisións biomédicas. Fundamentación e métodos. Análise e propostas de complemento a partir da teoría do dereito, as teorías da argumentación xurídica e a teoría dos dereitos fundamentais.
  Bioética e dereitos humanos.
  Xustiza e saúde.
  Bioética e terapia ocupacional.
  Bioética, discapacidade e dependencia. Concepcións filosóficas e xurídicas da discapacidade.
  Autonomía do paciente. Fundamentación filosófica e xurídica. Autonomía decisoria. Autonomía funcional. Autonomía informativa.
  Intimidade, confidencialidade e segredo. Datos da saude. Información xenética. Historia clínica.
  Obxeción de conciencia sanitaria.
  Decisións ao final da vida. Planificación anticipada da atención e os coidados.
  Comités de ética e método deliberativo. Comités de ética asistencial. Comités de ética na intervención social.
  Dereito, Ética e Biotecnoloxía.
  Bioloxía sintética.