Transferencia

Aula Fundación Paideia. Director: prof. José Antonio Seoane (2014- ).

Asesoramento da Corte Suprema de Xustiza da República de Guatemala, para a elaboración dun Proxecto de Normas Éticas do Organismo Xudicial. Prof. Dr. Pedro Serna (dir.). A Corte Suprema de Xustiza da República de Guatemala aprobou e publicou o 21 de marzo de 2001, as Normas Éticas do Organismo Xudicial tendo en conta o dictame do equipo.

Asesoramento e formación en Bioética e Dereito biomédico. USP-Hospital Santa Teresa/Hospital Quirón-A Coruña (19.1.2010-19.1.2014). Prof. Dr. José Antonio Seoane (dir.); Prof. Dr. Óscar Vergara Lacalle; Profra. Dra. Carolina Pereira Sáez; Profra. Dra. Viviana M.ª García Llerena.